background-random-11
Roszak-Tamara

dr

Tamara Roszak

 
starszy wykładowca
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
językoznawstwo historyczno-porównawcze języków italskich i romańskich, zwłaszcza włoskiego i sardyńskiego, dialektologia włoska w ujęciu diachronicznym
 
 
Bio

Zatrudnienie:

–   zatrudniona w Instytucie Romanistyki UŁ (Zakład Italianistyki)

–  wcześniejsze miejsca pracy: Katedra Filologii Klasycznej UŁ (Zakład Latynistyki i Językoznawstwa, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki), Studium Języków Obcych UŁ (Zespół Języków Romańskich)

Tytuły zawodowe i stopnie naukowe:

– Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki): rozprawa doktorska dotycząca języka umbryjskiego pt. Tablice Iguwińskie: wydanie tekstu wraz z tłumaczeniem polskim. Opracowanie filologiczno-językoznawcze terminologii rytualnej. Słownik

- Master in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana (Università per Stranieri di Siena): praca dyplomowa z zakresu glottodydaktyki pt. Un'analisi di errori morfosintattici in apprendenti polacchi di italiano L2    

– Magister filologii klasycznej (Uniwersytet Łódzki): praca magisterska z zakresu językoznawstwa pt. Prefiksacja czasownikowa w języku starogreckim na tle porównawczym

kursy podyplomowe:

– kurs specjalizacyjny dla wykładowców języka włoskiego za granicą w Università per Stranieri di Perugia 

–  kurs języka i kultury słowackiej w Uniwersytecie Komenského w Bratysławie w Słowacji

– kurs dla wykładowców języka esperanto w Polskim Związku Esperantystów

–  kurs języka chińskiego w UŁ

–  kurs języka staroindyjskiego w UŁ

Warsztaty metodyczno-językowe dla nauczycieli języka włoskiego, m.in.:

–   “L’insegnamento dell’italiano nell’era multimediale: tra tradizione e innovazione”

–   “Viaggio nella didattica dell’italiano L2”

–   “L’italiano per tutti: stili e modi per apprendere e insegnare”

–   “Gli obiettivi linguistici del manuale Affresco italiano”

–   “Le novità di Edilingua: il Video di Nuovo Progetto italiano. Forte! e Progetto italiano junior”

–   “Edilingua 2012: strategie e materiali didattici conformi alle direttive ministeriali per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera”

Funkcje w Uniwersytecie Łódzkim:

–   członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

–   członkini Rady Programowej dla specjalności filologia włoska

–   koordynator Systemu ECTS w Instytucie Romanistyki

2014-2015 – koordynator kierunkowy ds. Programu Erasmus dla specjalności filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

2007-2014 – opiekun naukowy Sekcji Językoznawczej Koła Antycznej Translatoryki, działającego przy Katedrze Filologii Klasycznej UŁ

2006-2014 – pełnomocnik kierownika Katedry Filologii Klasycznej ds. studenckich

Praca w organizacjach i czasopismach naukowych:

–   założyciel i redaktor naczelna czasopisma translatorycznego „Translatorica & Translata”

–  organizator cyklicznej konferencji translatorycznej „Translatoryka i Translacje”

– członkini Polskiego Towarzystwa Filologicznego (przez wiele lat pracowała w Zarządzie Koła Łódzkiego PTF, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącej Sekcji Indoeuropejskiej, przez jedną kadencją pracowała w Zarządzie Głównym PTF) 

–  członkini Stowarzyszenia Italianistów Polskich

- członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich  

– przez kilkanaście lat sekretarz naukowy w Zarządzie Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej UŁ

Nagrody i odznaczenia:

2002 –  nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2007 –  nagroda Rektora UŁ za cykl prac z językoznawstwa indoeuropejskiego
2009 –  Złota Odznaka UŁ, jako wyraz uznania za dotychczasową pracę i głębokie zaangażowanie w sprawy działalności i rozwoju UŁ

Zatrudnienie, tytuły zawodowe i stopnie naukowe:

–   zatrudniona w Instytucie Romanistyki UŁ (Zakład Italianistyki)

–   wcześniejsze miejsca pracy: Katedra Filologii Klasycznej UŁ (Zakład Latynistyki i Językoznawstwa, Zakład Językoznawstwa i Indoeuropeistyki), Studium Języków Obcych UŁ (Zespół Języków Romańskich)

–   doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: rozprawa doktorska dotycząca języka umbryjskiego pt. Tablice Iguwińskie: wydanie tekstu wraz z tłumaczeniem polskim. Opracowanie filologiczno-językoznawcze terminologii rytualnej. Słownik

–   magister filologii klasycznej: praca magisterska z zakresu językoznawstwa pt. Prefiksacja czasownikowa w języku starogreckim na tle porównawczym

 

Studia i kursy podyplomowe:

–   studia italianistyczne dla cudzoziemców o specjalizacji językoznawczej i kulturoznawczej w Università per Stranieri di Perugia

    studia italianistyczne dla cudzoziemców o specjalizacji glottodydaktycznej i literaturoznawczej w Università per Stranieri di Siena

–   kurs języka i kultury słowackiej w Uniwersytecie Komenského w Bratysławie w Słowacji

–          kurs dla wykładowców języka esperanto w Polskim Związku Esperantystów

–   kurs języka chińskiego w UŁ

–   kurs języka staroindyjskiego w UŁ

 

Warsztaty metodyczno-językowe dla nauczycieli języka włoskiego, m.in.:

–   “L’insegnamento dell’italiano nell’era multimediale: tra tradizione e innovazione”

–   “Viaggio nella didattica dell’italiano L2”

–   “L’italiano per tutti: stili e modi per apprendere e insegnare”

–   “Gli obiettivi linguistici del manuale Affresco italiano”

–   “Le novità di Edilingua: il Video di Nuovo Progetto italiano. Forte! e Progetto italiano junior”

–   “Edilingua 2012: strategie e materiali didattici conformi alle direttive ministeriali per l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera”

 

Funkcje w Uniwersytecie Łódzkim:

   członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

   członkini Rady Programowej dla specjalności filologia włoska

   koordynator Systemu ECTS w Instytucie Romanistyki

2014-2015 koordynator kierunkowy ds. Programu Erasmus dla specjalności filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

2007-2014 opiekun naukowy Sekcji Językoznawczej Koła Antycznej Translatoryki, działającego przy Katedrze Filologii Klasycznej UŁ

2006-2014  pełnomocnik kierownika Katedry Filologii Klasycznej ds. studenckich

 

Praca w organizacjach i czasopismach naukowych:

   założyciel i redaktor naczelna czasopisma translatorycznego „Translatorica & Translata”

   organizator cyklicznej konferencji translatorycznej „Translatoryka i Translacje”

–   członkini Polskiego Towarzystwa Filologicznego (przez wiele lat pracowała w Zarządzie Koła Łódzkiego PTF, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącej Sekcji Indoeuropejskiej, przez jedną kadencją pracowała w Zarządzie Głównym PTF) 

–   członkini Stowarzyszenia Italianistów Polskich

–   przez kilkanaście lat pełniła funkcję sekretarza naukowego w Zarządzie Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Międzynarodowej Komunikacji Językowej UŁ