background-random-11
 

dr

Łukasz Jan Berezowski

 
adiunkt
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
translatoryka, juryslingwistyka, ideologia w literaturze i kulturze
 
 
Bio
WYKSZTAŁCENIE

2002-2007 Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki, jednolite studia magisterskie na kierunku filologia włoska, magisterium w zakresie językoznawstwa, tytuł pracy magisterskiej: "Wpływ języka angielskiego na współczesny włoski w oparciu o język prasy. Konfrontacja z językiem polskim".
2007-2012 Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki, studia doktoranckie, rozprawa doktorska w zakresie literaturoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej: "Obraz władzy we współczesnej literaturze political fiction. W poszukiwaniu granicy między prawdą a fikcją"
2007-2008 Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, studia podyplomowe w zakresie przekładu prawniczego i sądowego;
2008-2009 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej, kurs przygotowujący do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego w ośrodkach akademickich zagranicą;
2012-2013 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego / Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, studia podyplomowe w zakresie prawa włoskiego i europejskiego;
2015-2016 University of Pennsylvania, Law School, An Introduction to American Law, kurs prawa amerykańskiego (studia w trybie telematycznym).

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

2014-dzisiaj Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Italianistyki; w roku akademickim 2014/15 – wykładowca;
od roku akademickiego 2015/16 – adiunkt
2012-2015 Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera (prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka włoskiego, fonetyka, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia Włoch, seminarium licencjackie);
2012-2014 LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie (nauczyciel języka włoskiego i angielskiego w klasach I-III);
2012-2013 Akademia Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie (prowadzone przedmioty: przekład prawno-handlowy, leksyka ekonomiczna);
2008-2011 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (prowadzone przedmioty: lektoraty języka angielskiego i włoskiego);
2008-2009 Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” w Warszawie (lektor języka angielskiego i polskiego dla cudzoziemców)
2007-2012 Uniwersytet Warszawski, Katedra Italianistyki (prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka włoskiego, lektoraty języka włoskiego, historia literatury włoskiej – ćwiczenia);
2006-2008 Uniwersytet Warszawski, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej (prowadzenie kursów języka i kultury polskiej dla cudzoziemców)

DOŚWIADCZENIE POZADYDAKTYCZNE

- Tłumacz języka angielskiego i włoskiego (od 2004 r.); współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Instytut Pamięci Narodowej – Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- Przewodnik miejski po Warszawie (od 2013 r.);

STYPENDIA ZAGRANICZNE

2010 – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (stypendium rządu włoskiego);
2008 – Università per Stranieri di Perugia (kurs metodyczny dla nauczycieli języka włoskiego zagranicą)
2006 – Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (stypendium Socrates-Erasmus);

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH / PEŁNIONE FUNKCJE SPOŁECZNE

- PT TEPiS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych) członek nadzwyczajny, przewodniczący sekcji włoskiej od 2015;
- PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) członek zwyczajny, członek zarządu koła przewodnickiego nr 7 SKPT Warszawa od 2014;

FUNKCJE AKADEMICKIE

- Opiekun Studenckiego Koła Translatorycznego GIROLAMO (od 2015 r.)

KONFERENCJE:

1. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 10-11.10.2015, "Problematyka przekładu z obszaru szkolnictwa wyższego na konferencji Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – nowe wyzwania".

2. Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 27.05.2015, "A semiotic analysis of Italy's political discourse: Silvio Berlusconi's case", na konferencji międzynarodowej Semiotica 2015 – International Semiotic Conference.

3. Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Zakład Italianistyki, 26-27.10.2011, "L’Italia del XXI secolo: unita o divisa? Sull’ipotetica scissione dello Stato italiano nelle visioni della letteratura fantapolitica italiana di oggi" podczas IV Krajowej Konferencji Młodych Italianistów Sulle orme dell’unificazione italiana.

4. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, 8- 9.7.2011, "Literackie mechanizmy legitymizacji fikcji na wybranych przykładach prozy fantastyczno-politycznej polskiej i światowej. W poszukiwaniu granicy między prawdą a fantastycznością" na konferencji Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze.

5. Warszawa, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, 21-23.02.2011, "Stan wojenny widziany oczami twórców polskiej prozy fantastyczno-naukowej: próba rewizjonizmu czy historia alternatywna?. Rozważania kontrfaktyczne wokół powieści Edwarda Redlińskiego „Krfotok”, Adama Skorba „Kroplófka”, Marka Oramusa „Święto śmiechu” i Jacka Dukaja „Wroniec” na konferencji Opowiedzieć PRL.

6. Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, 27- 28.11.2010, "Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach uchodźców i imigrantów
odmiennych kulturowo w ramach realizacji programów subsydiowanych przez Unię Europejską: wyzwania i trudności stawiane przed lektorem, a realioznawstwo polskie" na konferencji Koła Naukowego Glottodydaktyków „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”.

7. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, 18.11.2010, „Pseudo-obrońcy krzyża” kontra „PO-lszewiccy zdrajcy”, czyli o bezgranicznej manipulacji i trywializacji polskiego dyskursu publicznego po katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku na II Konferencji Młodych Lingwistów „Język bez granic”.

8. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki, 30.3.2010, "Fantapolitica in Italia e in Polonia" („Fantastyka polityczna we Włoszech i w Polsce”) na seminarium interdyscyplinarnym Italianistica e dintorni (Italianistyka i okolice).

9. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, 20.1.2010, "«Political fiction» jako współczesna odmiana literatury fantastycznej" na seminarium Fantastyka w ujęciu porównawczym. Idee, gatunki i motywy literatury wyobraźni w modernizmie polskim i europejskim.

10. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Romańskiej, 24-25.11.2009, "Se Mussolini fosse... le visioni alternative del potere fascista dopo il 1945 nella letteratura ucronica italiana del XXI secolo: alcune considerazioni allostoriche" („Gdyby tak Mussolini... alternatywne scenariusze panowania faszystowskiego po 1945 roku we włoskiej literaturze uchronicznej XXI wieku: rozważania historyczno-kontrafaktycznej”) podczas III
Krajowej Konferencji Młodych Italianistów Intorno alla lingua e letteratura italiana: teoria e pratica („Wokół języka i literatury włoskiej. Teoria i praktyka”).

11. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki, 9-10.11.2009, "Quando il reality diventa più strano della fiction... ovvero il fenomeno di fantapolitica come convenzione letteraria – le opere di Agente italiano" („Kiedy rzeczywistość staje się dziwniejsza od fikcji, czyli o fantastyce politycznej jako konwencji literackiej na przykładzie utworów Agente Italiano”) na konferencji międzynarodowej Fiction, faction, reality... incontri, scambi, intrecci nella letteratura italiana dal 1990 ad oggi („Fiction, faction, reality. Punkty wspólne, zwroty i intrygi w
literaturze włoskiej po 1990 r.”).

12. Grenoble/Lyon (Francja), l’Ecole Normale Supérieure Lettres et sciences humaines w Lyonie, l’Université Stendhal Grenoble 3 oraz l’Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, 27-29.11.2008, "Gli anni Settanta: la Seconda Resistenza?" (Lata 70-te XX wieku: drugi ruch oporu?) na konferencji międzynarodowej Littérature et "temps des révoltes", Italie, 1967-1980 („Literatura a czasy rewolty we Włoszech 1967-1980).

13. Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, 31.1.2008-1.2.2008, "Glottodydaktyczne aspekty adaptacji zawodowej cudzoziemców" na konferencji międzynarodowej Imigranci na rynku pracy: szanse i zagrożenia.