background-random-11
Joanna Ozimska

dr

Joanna Ozimska

 
asystent
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
językoznawstwo, tłumaczenia, dydaktyka języków obcych
 
 
Bio
Studia i praca naukowa:

- październik 2016 asystent w Instytucie Romanistyki UŁ
- czerwiec 2016 obrona rozprawy doktorskiej z zakresu językoznawstwa włoskiego "Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca" (Nazwy własne we włoskich przekładach współczesnej prozy polskiej), pod kierunkiem dra hab. prof. UŁ Artura Gałkowskiego, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, praca doktorska wyróżniona
- 2010 - 2014 studia doktoranckie, Katedra Filologii Romańskiej UŁ.
Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka włoskiego (sprawności zintegrowane, kręgi leksykalne), lektorat j. włoskiego, gramatyka praktyczna j. włoskiego, tłumaczenia literackie, język specjalistyczny
- wrzesień 2013 kwerenda biblioteczna w Mediolanie i Bergamo
- sierpień 2012 stypendium Università degli Studi di Milano, CALCIF
- 2003 - 2008 studia w Katedrze Italianistyki UW. Praca magisterska:
"Dimagrisci e rinasci. Persuasione nel discorso delle diete dimagranti nelle riviste femminili italiane", (Schudnij i odżyj. Perswazja w dyskursie diet odchudzających we włoskiej prasie kobiecej) pod kierunkiem dr hab. Marii Załęskiej
-1999 - 2004 studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, kierunek: finanse i bankowość, Praca magisterska: "Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument rozwoju regionalnego", pod kierunkiem dra Jarosława Marczaka

Udział w konferencjach naukowych:

2013 - XVIII Convegno dell’Associazione di „Onomastica & Letteratura” 14-16.11.2013 Piza, Università di Pisa
Temat referatu: “Le denominazioni proprie nella narrativa contemporanea polacca: prospettiva traduttologica”
2012 - XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia” 27-29.10.2012 Łódź, Uniwersytet Łódzki
Temat referatu: “La toponimia nella narrativa contemporanea polacca: il caso di "Morte a Breslavia" di M. Krajewski e "Il mondo dietro Dukla" di A. Stasiuk”
2011 -IV Krajowa Konferencja Młodych Italianistów “Sulle orme dell'unificazione italiana (lingua, letteratura, storia)” 26-27.10.2011 Toruń, UMK
Temat referatu: “Tra Via Cavour e Via Garibaldi. L’urbonimia postunitaria in Italia sull’esempio delle denominazioni urbane di Milano e Palermo”
2011 - Konferencja Międzynarodowa „Pluralité des cultures : chances ou menaces ? [Różnorodność kulturowa: szanse czy zagrożenia?]” 13-15.10.2012 Łódź, Uniwersytet Łódzki
Temat referatu: “Analisi linguistico-culturale delle ragioni sociali delle aziende polacche”

Pełnione funkcje, członkostwo w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach:

- od 2016 opiekun I roku filologii włoskiej, st. licencjackie
- od 2016 koordynator PNJW na I roku filologii włoskiej, st. licencjackie
- 2016 przewodniczący komisji egzaminacyjnej – PNJW – III rok filologii włoskiej
- 2015 sekretarz Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (Semiotica2015)
- od 2013 członek stowarzyszenia O&L Onomastica e Letteratura (Włochy)
- 2013 koordynator sprawności zintegrowanych dla I roku filologii włoskiej
- 2013-2014 opiekun II roku filologii włoskiej
- 2012 sekretarz XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia”
- od 2012 opiekun strony internetowej (wraz z A.Gałkowskim) http://onomastyka.uni.lodz.pl/