background-random-11
4miller-klejsa

dr

Anna Miller-Klejsa

 
adiunkt
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
kultura wizualna Włoch, kino włoskie, polsko-włoskie kontakty filmowe
 
 
Bio
Ukończyła I LO im. M. Kopernika w Łodzi; absolwentka kulturoznawstwa i filologii włoskiej; pracę magisterską na specjalności filmoznawczej łódzkiego kulturoznawstwa poświęciła twórczości Marca Bellocchia.

Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymała w 2013 roku na podstawie rozprawy „Resistenza i anni di piombo. Strategie przedstawiania historii najnowszej we włoskim filmie fabularnym” (promotor: dr hab. Tomasz Kłys)

Pozyskane granty i udział w projektach badawczych:

2016 - 2018: „Miejsce „Quo vadis?” w kulturze włoskiej. Przekłady, adaptacje, kultura popularna”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.b); funkcja: wykonawca

2016 - badania własne dla doktorantów i młodych naukowców przeznaczone na realizację zadania o kinie włoskim po 1980 roku; funkcja: kierownik

2013 - 2016: „Anni di piombo we włoskim filmie fabularnym”, Narodowe Centrum Nauki; funkcja: kierownik

2012 – 2014: „Filmoznawstwo dla italianistyki, italianistyka dla filmoznawstwa. Paradygmat audiowizualny w badaniach polsko-włoskiego transferu kulturowego”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.1 – doktorancki); funkcja: kierownik

2011 – 2014: „Film zachodnioeuropejski w Polsce, film polski w Europie Zachodniej: wzajemna recepcja kultur filmowych lat 1918-1939”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.2 – międzynarodowy; kierownik: dr hab. Tomasz Kłys); funkcja: wykonawca

2011 - badania własne dla doktorantów i młodych naukowców przeznaczone na realizację zadania o ekranizacjach literatury włoskiej;  funkcja: kierownik

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą:

·         Zagraniczne (wyjazdy studyjne):

2014 - kwerenda biblioteczna we Włoszech w ramach realizowanego grantu NCN

2013 - staż naukowy we Włoszech w ramach projektu "Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ" (Mediolan)

W toku studiów doktoranckich dwie zagraniczne kwerendy biblioteczne we Włoszech (Bolonia, Mediolan)

2011 – stypendium Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana Università degli Studi di Milano (Gargnano del Garda)

2005/2006 – studia na Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (wydział Lingue e Letterature Straniere Moderne) w ramach programu Erasmus

·      (referatowy udział w konferencjach):

- NECS (European Network for Cinema and Media Studies) – Sensibility and the Senses. Media Bodies Practices (Paryż, czerwiec-lipiec 2017)
- Europejskie kinodyskursy – kino i ideologia po 1945 roku (Łódź, grudzień 2015)
- Kompetencje Akademickie i profesjonalne italianistów (Łódź, październik 2015)
- Recepcja mitów antycznych w kulturze starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej (Łódź, listopad 2013)
- Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja, przekład (Łódź, kwiecień 2013)
- Historiofotia (Warszawa, maj 2011)
- Media - IV władza (Łódź, marzec 2011)
- Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (Kraków, listopad 2010)
- Historie alternatywne (Lublin, czerwiec 2010) 
- Religie Świata (Łódź, marzec 2010)
- Zbrodnia, występek, wykroczenie. Mikrokosmos kryminału (Łódź, maj 2009)
- Przestrzenie (tekstów) kultury (Łódź, grudzień 2008)
- Okrucieństwo i przemoc w społeczeństwach nowożytnej Europy (Warszawa, kwiecień 2007)
- Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze (Sosnowiec, listopad 2006)
- Kino najnowsze: dialog ze współczesnością (Łódź, listopad 2005)

Certyfikaty językowe:

2009 – Certificato di Lingua Italiana – livello 4 (CELI4), Università di Perugia, C1

2004 – Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge, C1

Wyróżnienia:

2017 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za cykl publikacji 
2008 – Medal JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za chlubne studia 
2008 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce 
2008 – dyplom za najlepszą pracę magisterską na kierunku kulturoznawstwo

Członkostwo w organizacjach naukowych:

członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami
członek Stowarzyszenia Italianistów Polskich