background-random-11
4miller-klejsa

dr

Anna Miller-Klejsa

 
adiunkt
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
zainteresowania naukowe:
kultura wizualna Włoch, kino włoskie, polsko-włoskie kontakty filmowe
 
 
Bio
Ukończyła I LO im. M. Kopernika w Łodzi; absolwentka kulturoznawstwa i filologii włoskiej; pracę magisterską na specjalności filmoznawczej łódzkiego kulturoznawstwa poświęciła twórczości Marca Bellocchia.

Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymała w 2013 roku na podstawie rozprawy „ Resistenza i anni di piombo. Strategie przedstawiania historii najnowszej we włoskim filmie fabularnym” (promotor: dr hab. Tomasz Kłys)

Pozyskane granty i udział w projektach badawczych:

2016 - 2018: „Miejsce „Quo vadis?” w kulturze włoskiej. Przekłady, adaptacje, kultura popularna”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.b); funkcja: wykonawca

 2013 - 2016: „Anni di piombo we włoskim filmie fabularnym”, Narodowe Centrum Nauki; funkcja: kierownik

2012 – 2014: „Filmoznawstwo dla italianistyki, italianistyka dla filmoznawstwa. Paradygmat audiowizualny w badaniach polsko-włoskiego transferu kulturowego”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 2.1 – doktorancki); funkcja: kierownik

2011 – 2014: „Film zachodnioeuropejski w Polsce, film polski w Europie Zachodniej: wzajemna recepcja kultur filmowych lat 1918-1939”, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł 1.2 – międzynarodowy; kierownik: dr hab. Tomasz Kłys); funkcja: wykonawca

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą:

·         Zagraniczne (wyjazdy studyjne):

2014 - kwerenda biblioteczna we Włoszech w ramach realizowanego grantu NCN

2013 - staż naukowy we Włoszech w ramach projektu "Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy - oferta kierunków humanistyczno-społecznych UŁ" (Mediolan)

W toku studiów doktoranckich dwie zagraniczne kwerendy biblioteczne we Włoszech (Bolonia, Mediolan)

2011 – stypendium Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana Università degli Studi di Milano (Gargnano del Garda)

2005/2006 – studia na Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (wydział Lingue e Letterature Straniere Moderne) w ramach programu Erasmus

·         Krajowe (referatowy udział w konferencjach):

Europejskie kinodyskursy – kino i ideologia po 1945 roku (Łódź, grudzień 2015)
Kompetencje Akademickie i profesjonalne italianistów (Łódź, październik 2015)
 Recepcja mitów antycznych w kulturze starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej (Łódź, listopad 2013)
Polsko-włoskie kontakty filmowe: topika, koprodukcje, recepcja, przekład (Łódź, kwiecień 2013)
Historiofotia (Warszawa, maj 2011)
Media - IV władza (Łódź, marzec 2011)
Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (Kraków, listopad 2010)
Historie alternatywne (Lublin, czerwiec 2010) 
Religie Świata (Łódź, marzec 2010)
Zbrodnia, występek, wykroczenie. Mikrokosmos kryminału (Łódź, maj 2009)
Przestrzenie (tekstów) kultury (Łódź, grudzień 2008)
Okrucieństwo i przemoc w społeczeństwach nowożytnej Europy (Warszawa, kwiecień 2007)
Region i ojczyzna w kulturze narodowej, języku i literaturze (Sosnowiec, listopad 2006)
Kino najnowsze: dialog ze współczesnością (Łódź, listopad 2005)

Certyfikaty językowe:

2009 – Certificato di Lingua Italiana – livello 4 (CELI4), Università di Perugia, C1

2004 – Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge, C1

Wyróżnienia:

2011 - badania własne dla doktorantów i młodych naukowców przeznaczone na realizację zadania o ekranizacjach literatury włoskiej 
2008 – Medal JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za chlubne studia 
2008 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce 
2008 – dyplom za najlepszą pracę magisterską na kierunku kulturoznawstwo