background-random-11
Profil Zakładu
Zakład Italianistyki UŁ został powołany do istnienia decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z początkiem roku 2011/2012. Strukturalnie jest powiązany z Katedrą Filologii Romańskiej KFR UŁ (www.romanistyka.uni.lodz.pl). Wyłonił się z dydaktycznej sekcji języka włoskiego KFR UŁ. Zakład prowadzi badania w zakresie studiów włoskich (italianistytcznych: językoznawczych, literackich, kulturowych) oraz jest odpowiedzialny za studia I stopnia filologii włoskiej (italianistyki z translatoryką). Kierownikiem Zakładu Italianistyki UŁ jest pan prof. Artur Gałkowski. Więcej szczegółów na temat Zakładu, jego składu, osób współpracujących, prowadzonych badań, projektów, kontaktów itd. znajduje się w zakładkach niniejszej podstrony.
 
Zakład Italianistyki KFR UŁ prowadzi działalność naukową w zakresie:
- studiów języka i kultury włoskiej
- onomastyki międzynarodowej
- teorii i praktyki translatorskiej (przekład włosko-polski i polsko-włoski)
- nauczania języka włoskiego jako obcego

W szczególności prowadzone są prace nad takimi zagadnieniami jak:
1. leksykograficzne ujęcia nazw własnych w języku włoskim
2. analiza nazw własnych w kontekście tekstowym i translatorycznym
3. badania nad chrematonimią włoską w planie porównawczym wielojęzykowym
4. tłumaczenie i nauczanie włoskiego języka specjalistycznego
5. groteska we włoskiej literaturze fantastycznej
6. odmiany i rejestry języka włoskiego
7. kultura audiowizualna i medialna Włoch

Przy zakładzie działa interdyscyplinarny zespół badań nad onomastyką, który administruje stronę internetowa poświęconą problematyce onomastyki: www.onomastyka.uni.lodz.pl