background-random-11
Profil Zakładu
Zakład Italianistyki UŁ został powołany do istnienia decyzją Rady Wydziału Filologicznego UŁ z początkiem roku 2011/2012. Strukturalnie jest powiązany z Instytutem Romanistyki IR UŁ (www.romanistyka.uni.lodz.pl). Wyłonił się z dydaktycznej sekcji języka włoskiego Katedry Filologii Romańskiej UŁ. Zakład prowadzi badania w zakresie studiów włoskich (italianistycznych: językoznawczych, literackich, kulturowych) oraz jest odpowiedzialny za studia I i II stopnia filologii włoskiej (ze specjalizacją translatorską na I stopniu; ze specjalizacja translatorska i nauczycielską na II stopniu). Kierownikiem Zakładu Italianistyki UŁ jest pan prof. Artur Gałkowski. Więcej szczegółów na temat Zakładu, jego składu, osób współpracujących, prowadzonych badań, projektów, kontaktów itd. znajduje się w zakładkach niniejszej strony.

 
Zakład Italianistyki IR UŁ prowadzi działalność naukową w zakresie:
- studiów języka i kultury włoskiej
- onomastyki włoskiej i międzynarodowej
- teorii i praktyki translatorskiej (przekład włosko-polski i polsko-włoski)
- nauczania języka włoskiego jako obcego

W szczególności prowadzone są prace nad takimi zagadnieniami jak:
1. leksykograficzne ujęcia nazw własnych w języku włoskim
2. analiza nazw własnych w kontekście tekstowym i translatorycznym
3. badania nad chrematonimią włoską w planie porównawczym wielojęzykowym
4. tłumaczenie i nauczanie włoskiego języka specjalistycznego
5. współczesna literatura włoska: gatunki, tematyka, styl fantastycznej
6. odmiany i rejestry języka włoskiego
7. kultura audiowizualna i medialna Włoch
9. analiza ironii i hate’u we włoskim dyskursie medialnym
10. włoskie studia genderowe



Problematyka naukowa podejmowana jest ponadto w ramach działalności kół naukowych:
- ItaliAMO (projekty językowe i kulturowe; opiekun: prof. Artur Gałkowski; więcej informacji na stronie: http://romanistyka.uni.lodz.pl/italiamo.htm)
GirolAMO (projekty translatorskie; opiekun: dr Łukasz Berezowski)

Zakład jest organizatorem cyklicznej konferencji poświęconej teorii i praktyce tłumaczeń „Translatoryka i Translacje” T&T (w 2017 odbyła się IV edycja T&T).

W związku z działalnością translatoryczną Zakład powołał naukowe pismo w wersji elektronicznej: „Translatorica&Translata” https://czasopisma.uni.lodz.pl/tt (trwają prace nad pierwszymi numerami „T&T”).

Zakład Italianistyki UŁ jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego OKJW. W 2018 odbędzie się XII edycja OKJW (więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/Concorso-nazionale-polacco-di-lingua-italiana-790481144327704/  

 
W trakcie krótkiej historii zakładu odbyło się wiele ważnych i znaczących wydarzeń naukowych, promocyjnych i popularyzatorskich; m.in. Zakład może się poszczycić organizacją Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej „Znak-Myśl-Słowo-Dzieło” (24-27.05.2015), z udziałem śp. Profesora Umberta Eco, który otrzymał tytuł doktora honoris causa UŁ (promotorem przewodu był prof. Artur Gałkowski).


Przy Zakładzie działa interdyscyplinarny zespół badań nad onomastyką, który administruje stronę internetową poświęconą problematyce onomastyki: www.onomastyka.uni.lodz.pl