background-random-11
Książki
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna

Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2014
Oddawana do rąk Czytelników publikacja jest pierwszą z trzech monografii w projekcie wydawniczym Nomina loci pod auspicjami Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Niniejszy tom wpisuje się w krąg zainteresowań toponomastyki, jednocześnie uwzględniając najnowsze osiągnięcia onomastyki w zakresie studiów nad nazwami terenowymi i miejscowymi. Obejmuje istotne dla badań mikro- i makrotoponimii zagadnienia, z uzasadnionymi odniesieniami do antroponomastyki, chrematonomastyki, onomastyki literackiej i teorii nazw własnych.
Wagę poruszanych kwestii podkreśla autorski udział badaczy z licznych ośrodków polskich i zagranicznych, co wyraża się wielojęzycznością rozdziałów, począwszy od języka polskiego, poprzez czeski, słowacki, bułgarski, rosyjski, białoruski, angielski i włoski.
Prezentowana tematyka jak dotąd rzadko gościła w ujęciu monograficznym, zwłaszcza zestawienie mikrotoponimii z makro toponimią w kontekście funkcjonowania tych dwóch zakresów nazewniczych wobec innych kategorii onimicznych, komunikacji, uzusu i różnych typów dyskursu. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnik znajdzie tu inspiracje do własnych badań i poszukiwań.
Artur Gałkowski, Renata Gliwa
Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topkia, koprodukcje, recepcja

Polsko-włoskie kontakty filmowe. Topkia, koprodukcje, recepcja

Anna Miller-Klejsa Monika Woźniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2014
Tom pod redakcją Anny Miller-Klejsy i Moniki Woźniak uświadamia czytelnikowi, że mimo wszelkich różnic kulturowych i geograficznej odległości, związki pomiędzy obiema kinematografiami są silne, bliskie i mają charakter kulturotwórczy (...). Książka Miller-Klejsy i Woźniak pozwala zobaczyć skomplikowanie, zróżnicowanie i wielotorowość relacji polsko-włoskich, także dzięki przejrzystemu i przemyślanemu układowi poszczególnych tekstów. Niektóre z zamieszczonych w tomie artykułów to (...) tekstualne analizy poszczególnych filmów. Druga część dotyczy realizacji włoskich oraz złożonej i budzącej coraz większe zainteresowanie badaczy problematyki przekładu audiowizualnego. Trzecią część tomu, wyraźnie wyodrębnioną w postaci aneksu, stanowi próba zaprezentowania problematyki z perspektywy twórców. Znalazły się w niej: zapis ze spotkania z Jerzym Stuhrem oraz relacja Krzysztofa Zanussiego. Układ książki (...) pozwala przyjrzeć się ewolucji historycznej tej międzykulturowej relacji oraz determinantom kulturowym, które w poszczególnych okresach decydowały ojej kształcie. Książka Polsko-włoskie kontakty filmowe... daje szansę na odkrycie przed polskim czytelnikiem obszarów prawie nieznanych. Może stać się przyczynkiem do dalszych badań i uzupełnień.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Mąki-Malatyńskiej
 
OPPORTUNITA' E SFIDE NEL RAPPORTO TRA LINGUE E CULTURE

OPPORTUNITA' E SFIDE NEL RAPPORTO TRA LINGUE E CULTURE

Artur Gałkowski
Oficyna Wydawnicza LEKSEM | Łódź- Łask 2012
Il volume e' una raccolta di testi che tracciano una gamma di approcci negli studi dell'italiano volti a diverse branche, sopratutto alla linguistica, alla letteratura e alla glottodidattica. 
Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej

Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej

Artur Gałkowski, Anna Miller-Klejsa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź 2012
Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (...) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów.
Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł wskazuje, iż książka będzie ciekawym przewodnikiem nie tylko po obszarze literatury włoskiej od romantyzmu po współczesność. Zwraca także uwagę na te momenty historii Włoch i ich kultury, w których sztuka kina – zwracając się ku literaturze – poszukuje swojej intelektualnej i estetycznej świadomości.
Prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Resistenza we włoskim filmie fabularnym
Anna Miller-Klejsa

Resistenza we włoskim filmie fabularnym

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Łódź, 2013
Książka traktuje o filmowych reprezentacjach włoskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej, interpretowanych jako ważne świadectwo pamięci kulturowej Italii. W części teoretycznej autorka prezentuje rozmaite koncepcje dotyczące związków filmu i historii, przedstawiając własną propozycję kategoryzacji tego istotnego problemu .W kolejnych rozdziałach szczegółowo analizowane są: Rzym, miasto otwarte i Generał Della Rovere Roberta Rosselliniego, Strategia pająka, Bernarda Bertolucciego, Noc świętego Wawrzyńca Paola i Vittoria Tavianich oraz Człowiek, który nadejdzie Giorgio Dirittiego.
Od Boccaccia do Tabucchiego

Od Boccaccia do Tabucchiego

Adaptacje literatury włoskiej

pod red. Artura Gałkowskiego oraz Anny Miller-Klejsy
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Warszawa 2012
Seria publikacji „Literatura na ekranie" to prezentacja dorobku polskiego filmoznawstwa w dziedzinie badań adaptacji filmowych literatury. Kolejny tom poświęcony został literaturze włoskiej. Znalazły się w nim eseje o adaptacjach prozy Boccaccia, Collodiego, Buzzatiego , Moravii, Tabucchiego i in., o filmach m.in. Pasoliniego, Felliniego, Antonioniego, De Siki i Viscontiego.