background-random-11
Książki
Od Boccaccia do Tabucchiego

Od Boccaccia do Tabucchiego

Adaptacje literatury włoskiej

pod red. Artura Gałkowskiego oraz Anny Miller-Klejsy
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | Warszawa 2012
Seria publikacji „Literatura na ekranie" to prezentacja dorobku polskiego filmoznawstwa w dziedzinie badań adaptacji filmowych literatury. Kolejny tom poświęcony został literaturze włoskiej. Znalazły się w nim eseje o adaptacjach prozy Boccaccia, Collodiego, Buzzatiego , Moravii, Tabucchiego i in., o filmach m.in. Pasoliniego, Felliniego, Antonioniego, De Siki i Viscontiego.