background-random-11
Konferencja ma charakter inicjujący cykliczne, coroczne spotkania konferencyjne mające na celu transfer wiedzy i dyskusje badaczy z całego świata nad stanem badań w silnie rozwijającej się dziedzinie badań komparatystyczno-recepcyjnych nad dziedzictwem Antyku grecko-rzymskiego. Dziedzina badań recepcyjnych nad dziedzictwem Antyku śródziemnomorskiego jest jedną z dominujących współcześnie przestrzeni badawczych studiów klasycznych. Proponowany temat konferencji odwołuje się do mitów jako podstawowych struktur wyobraźni twórczej kultury śródziemnomorskiej i ustanawia ich żywotne continuum we wszystkich epokach rozwoju kultury aż po dzień dzisiejszy. W odniesieniu do idei wyobraźni symbolicznej i kreatywnej wyobraźniowości (imagination en devenir) Gilberta Duranda, dają się zauważyć zjawiska transferu sygnatur mitycznych w poszczególnych czasoprzestrzeniach rozwoju kultury starożytnej, nowożytnej i ponowoczesnej. Fakt szczególnej obecności mitów, transformowanych często subwersywnie zgodnie z kontestacyjnym programem postmodernizmu, w kulturze współczesnej, wymaga rozważenia ich znaczenia, symboliki i zakresu wpływu we wszystkich trzech wskazanych czasoprzestrzeniach. Konferencja ma na celu jak najszersze rozważenie zakresu, sposobu i formy oddziaływania logosu mitu antycznego w epoce starożytnej i nowożytnej tak, by móc sformułować podstawę dla rozważań nad tożsamością mitu antycznego we współczesnej kulturze postmodernizmu, zarówno w jego wymiarze lokalnym (narodowym), jak i globalnym. Proponuje się rozważenie zagadnień dotyczących oddziaływania mitów śródziemnomorskich w przestrzeniach kreacji artystycznej, tj. w literaturze, teatrze, filmie oraz w sztukach wizualnych. Przyjmuje się również możliwość rozwinięcia tematyki o aspekty wpływu inwariantów mitycznych na stosunki społeczne (socjologia, antropologia, językoznawstwo, etnologia, prawo, medycyna). W takim ujęciu konferencja adresowana jest do szerokiego interdyscyplinarnego grona naukowców podejmujących w swych badaniach problematykę recepcji mitów antycznych z kręgu kultury śródziemnomorskiej. Tak szerokie ujęcie odzwierciedla współczesne tendencje w badaniach recepcyjnych nad Antykiem śródziemnomorskim.
Proponowane tematy wystąpień zawierają się, lecz nie ograniczają, do wymienionych poniżej:
transformacje mitów
●teoria wyobraźniowości/wyobraźni symbolicznej
●mitoanaliza i mitokrytyka
●antropologiczny charakter mitów
●źródła mitów
●recepcja mitów w kulturze współczesnej (literatura, film, teatr, sztuki wizualne)
●społeczna funkcja mitów
●inwarianty mityczne
●wpływ mitów na konstrukcje prawa
●mity a medycyna
Język konferencji: angielski, włoski, francuski, polski, niemiecki
Propozycje wystąpień nie przekraczających 20 minut prosimy nadsyłać w formie abstraktów zawierających nie więcej niż 350 słów, włączając bibliografię, w postaci załącznika w formacie Word wraz z tytułem wystąpienia, danymi autora i dokładną afiliacją w treści e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
do 15 czerwca 2013 roku
Informacje o akceptacji wystąpienia przez Komitet Naukowy konferencji: 30 czerwca 2013 roku
Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej oraz pakietu akomodacyjnego: 30 lipca 2013 roku
Program konferencji zostanie ogłoszony najpóźniej:
30 września 2013 roku
Opłata konferencyjna, która pokrywa wszystkie materiały konferencyjne, bufet, jak również druk wystąpienia w monografii wieloautorskiej w języku angielskim do objętości 1 arkusza wydawniczego, wynosi 200 EUR. Opłata rabatowa w wysokości 150 EUR (600 PLN) oferowana jest uczestnikom z Europy Środkowo-Wschodniej oraz doktorantom.
Organizatorzy oferują wykupienie pakietu pobytowego, który zawiera:
 zakwaterowanie na 3 noce (27-30 listopada 2013): pokoje z prywatną łazienką, TV, radio, telefonem, lodówką i bezpłatnym dostępem do Internetu (via Ethernet) wraz ze śniadaniem w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UŁ, gdzie odbywać się będą
obrady;
 wyżywienie (koktajl powitalny 27.11.; obiad i kolacja 28.11.; obiad i bankiet 29.11).
Standardowy koszt pakietu wynosi 300 EUR. Pakiet nie zawiera opłaty konferencyjnej.
Rabatowy koszt w wysokości 200 (800 PLN) oferuje się uczestnikom z Europy Środkowo- Wschodniej, jak również doktorantom. Opłata za pakiet powinna zostać przesłana wraz z opłatą konferencyjną przelewem bankowym. Prosimy mieć na uwadze, iż rezerwacje
noclegów oraz wyżywienia w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem organizatorów konferencji.
Opłatę konferencyjną oraz za pakiet pobytowy prosimy przekazywać przelewem bankowym na konto Wydziału Filologicznego UŁ:
Uniwersytet Łódzki
Bank PKO S.A. II o/ Łódź
ul. Piotrkowska 270 90-959 Łódź
nr 96 1240 3028 1111 0010 2943 1767
z tytułem przelewu: „MYTH2013M.Budzowska”. UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ.
SZCZEGÓŁOWE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.