background-random-11
Konferencje
W dniach 18-20 listopada odbędzie się konferencja Multi-Lingua-Didactica organizowana przez Wydział Filologiczny UŁ. 
W związku z nadaniem Profesorowi Umberto Eco tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Filologiczny UŁ organizuje w maju 2015 roku międzynarodową konferencję naukową
KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ ORAZ ZAKŁAD ITALIANISTYKI KATEDRY FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ZAPRASZAJĄ NA PIERWSZĄ MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARN KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POD PATRONATEM KOMITETU NAUK O KULTURZE ANTYCZNEJ PAN „RECEPCJA MITÓW ANTYCZNYCH W KULTURZE STAROŻYTNEJ, NOWOŻYTNEJ I PONOWOCZESNEJ” ŁÓDŹ 28 – 29 LISTOPADA 2013 ROKU