background-random-01
Erasmus/Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oparta jest na umowach o bezpośredniej współpracy UŁ (m.in. z Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Sienie, z Uniwersytetem „Aldo Moro” w Bari, z Uniwersytetem w Salerno), w której bierze udział również Zakład Italianistyki oraz na umowach europejskiego programu Erasmus+. W ramach tych umów z cyklami wykładów i na pobyty typu Visiting Professor/Scholar wyjeżdżają pracownicy Zakładu Italianistyki i przyjmowani są goście wizytujący.

Współpraca z zagranicą Zakładu Italianistyki w ramach programu Erasmus+ dotyczy następujących ośrodków akademickich:

Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie
Uniwersytet Rzym III
Uniwersytet Katolicki „Sacro Cuore” w Mediolanie
Uniwersytet Państwowy w Mediolanie
Uniwersytet w Messynie
Uniwersytet w Palermo
Uniwersytet w Maceracie
Uniwersytet w Weronie
Uniwersytet LUSPIO w Rzymie
Uniwersytet LUMSA w Rzymie
Uniwersytet w Turynie
Uniwersytet w Viterbo 
Uniwersytet w Salerno
Uniwersytet w Genui
Uniwersytet w Bari
Uniwersytet w Bukareszcie
Uniwersytet Comenius w Bratysławie
Uniwersytet Łotewski w Rydze

Koordynatorzy Erasmus w Zakładzie Italianistyki: dr Agnieszka Woch

Zasady rekrutacji na wyjazdy Erasmus+

Studenci:

Stypendia Erasmus przyznawane są komisyjnie studentom studiów dziennych oraz doktorantom zgodnie z procedurą rekrutacyjną zatwierdzoną na UŁ. Podstawowe kryteria selekcji kandydatów to: wysoka średnia ocen (nie niższa niż 3,5) oraz dobra znajomość języka obcego, w którym prowadzone są wykłady. Zgłoszenia na studia odbywają się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line. Formularz oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą: www.bwz.uni.lodz.pl . Studenci realizują za granicą indywidualny program studiów według wybranej ścieżki (30 ECTS/semestr) zatwierdzonej w Learning Agreement for Studies (LAS).

Jest również możliwe odbycie praktyk studenckich (zawodowych) za granicą w ramach programu Erasmus+. Staż realizowany jest w wybranej instytucji/firmie za granicą zgodnie z indywidualnym porozumieniem Learning Agreement for Training (LAT).

Pracownicy:

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznychw celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (wykładów, seminariów, warsztatów). Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w uczelni zagranicznej (Teaching Programme), który zatwierdza uczelnia macierzysta i goszcząca. Na wyjazd dydaktyczny Erasmus pracownik otrzymuje grant przyznany w drodze konkursu uczelnianego.

 http://italianistyka.uni.lodz.pl/studia/erasmus

 

Pracownicy mogą wyjechać za granicę także w celach szkoleniowych i badawczych: do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich, np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji (udział w kursach/aggiornamento, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych itp.). Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work Plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). O wyjazd należy się ubiegać w miejscu zatrudnienia, a dodatkowe informacje zamieszczone są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Pracownicy Zakładu Italianistyki regularnie korzystają ze stypendiów Fundacji Feltrinelli, organizującej z udziałem Uniwersytetu Państwowego w Mediolanie, letnie kursy języka i kultury włoskiej w Gargnano del Garda.

W ramach współpracy bezpośredniej z Uniwersytetem dla Obcokrajowców czworo pracowników Zakładu Italianistyki (prof. Artur Gałkowski, dr Tamara Roszak, dr Joanna Ciesielka oraz Mgr Ilario Cola) uzyskało uprawnienia egzaminatorów CILS (Certificato della Lingua Italiana come Straniera).