background-pages-01
Języki specjalistyczne

W wyniku globalizacji i postępu technicznego coraz częściej w realizacji określonych projektów biorą udział profesjonaliści pochodzący z różnych państw a co za tym idzie posługujący się różnymi systemami językowymi. W celu sprawnej komunikacji w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym, zarówno na poziomie naukowo-teoretycznym jak i zawodowym, niezbędne jest kształcenie w zakresie języków specjalistycznych stanowiących szczególną postać języka ogólnonarodowego, przystosowaną do możliwie precyzyjnego opisu określonej gałęzi wiedzy lub techniki (A. Szulc: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, s. 106-107.)

Kształcenie w zakresie specjalistycznych terminologii poszczególnych dziedzin nauki i gospodarki stanowi integralną część programu nauczania na kierunku Italianistyka z translatoryką Uniwersytetu Łódzkiego, zapewniając studentom odpowiednie przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

 

 SŁOWNIK INFORMATYCZNY POLSKO-WŁOSKI
http://www2.filg.uj.edu.pl/~romansos/slow/informatyka.html

 SŁOWNIK MOTORYZACYJNY
http://staff.nt2.it/michele/

 SŁOWNIK MEDYCZNY
http://www.ok-salute.it/dizionario-medico

 SŁOWNIK ARCHITEKTONICZNY
http://www.archweb.it/dizionario_architettura.htm