background-random-02
AKTUALNOŚCI
W piątek 12.01 na specjalnym spotkaniu kół naukowych ItaliAMO i GIROL'AMO rozstrzygnęliśmy konkurs na recenzje współczesnych włoskich dzieł literackich. Wybór zwycięzcy był bardzo trudny  wszystkie nadesłane przez studentów teksty były ciekawe, oryginalne i świadczyły o wielkim zaangażowaniu w poznawanie włoskiej kultury. Już niedługo będzie można przeczytać je w kolejnym wydaniu czasopisma "ItaliAMO". Nasi studenci sięgali po dzieła Susanny Tamaro, Marco Giovanettiego, Niccolò Ammanitiego, Fabio Volo, Donato Carrisiego, Lidii Ravery, Eleny Ferrante oraz Michele Giuttariego. Komisja konkursowa zadecydowała, że I miejsce zajął Krzysztof Dębowski, II - Christian Gasperi, a III - Dominika Kobylska. Wyróżnienia otrzymali: Anna Głowacka, Marta Dryjańska, Lidia Tomaszewska, Anna Marędzik, Beata Jaworska oraz Zbigniew Fiedorczuk. W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy natomiast wystąpienia pani dr Elżbiety Tomasi-Kapral, która podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami związanymi z przekładem literackim. Ten dzień był zatem wielkim świętem włoskiej literatury. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego ważnego przedsięwzięcia i serdecznie gratulujemy naszym utalentowanym studentom!

 

Fotorelacje z wydarzenia: https://www.facebook.com/SKN.ItaliAMO/posts/1531332893587329https://www.facebook.com/InstytutRomanistykiUL/posts/433148937103170 

 

Szanowni Państwo,

 

w przyszłym tygodniu, jak dobrze wiecie, odbędzie się pierwszy etap XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego.

Bardzo prosimy, abyście przestrzegali Państwo obowiązującego regulaminu.

Test w formacie pdf zostanie przesłany na te same adresy dnia 11 stycznia o godzinie 8:30, abyście mieli Państwo czas na wydrukowanie go odpowiednio wcześniej.

Test powinien rozpocząć się 12 stycznia punktualnie o 12:00 (dopuszczalne jest rozpoczęcie testu kwadrans wcześniej lub kwadrans później w celu uniknięcia przerw szkolnych), a  czas jego trwania nie powinien przekroczyć 90 minut.

Natomiast klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych zostanie przesłany dn. 13 stycznia o godz. 8:30.

W kwestii zasad dotyczących terminu sprawdzania testu odsyłamy Państwa do Regulaminu Konkursu.  

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć Państwu i Państwa uczniom powodzenia i połamania piór!

                                                                                                                      Organizatorzy

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Świąteczne spotkanie SKN ItaliAMO

Drodzy Studenci!
Mamy przyjemność zaprosić Was na świąteczne spotkanie SKN ItaliAMO.
Odbędzie się 18 grudnia br. w godzinach 11:45-13:15 w sali 0.01.
W trakcie spotkania chcielibyśmy opowiedzieć Wam o włoskich świątecznych smakołykach oraz o Cinepanettone. O tym ciekawym filmowym zjawisku opowie nam gość specjalny - mgr Diana Dąbrowska.
Serdecznie zapraszamy Was do udziału! Będzie to okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, filmoznawstwa i realioznawstwa. 
Spotkanie będzie dostosowane do poziomu językowego uczestników - zapraszamy zarówno osoby zaawansowane, jak i początkujące.
A presto,
SKN ItaliAMO
Współpraca z zagranicą Zakładu Italianistyki w ramach programu Erasmus+ dotyczy następujących ośrodków akademickich:
Kod dziedziny 09.0, ISCED 0231 Language Acquisition
Przechwytywanie
poniedziałek, 04 grudnia 2017

bando concorso di italiano 2017/18, XII edizione

REGULAMIN


XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Zakład Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
Patronat honorowy nad Konkursem obejmuje:


- Włoski Instytut Kultury w Warszawie i w Krakowie

- Stowarzyszenie Italianistów Polskich

- Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich.

II. ADRESACI KONKURSU
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Nie mogą w nim wziąć udziału:

 • laureaci1 poprzednich edycji Konkursu,

 • uczniowie, których choćby jeden rodzic jest Włochem,

 • osoby, które mieszkały we Włoszech co najmniej 6 miesięcy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestnika, który podał niezgodne z prawdą dane lub w inny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 1. CELE KONKURSU

Niniejszy Konkurs ma na celu:

Zainteresowanie uczniów językiem włoskim.

Motywowanie nauczycieli do popularyzacji języka włoskiego i kultury włoskiej w Polsce.

Przybliżenie uczniom kultury Włoch.

Rozpowszechnianie języka i kultury Włoch w Polsce.IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać zakres wiedzy i umiejętności według standardowego programu nauczania języka włoskiego w klasach I – III szkoły ponadgimnazjalnej.V. ZALECANA LITERATURA

Zaleca się treści zawarte w ogólnie dostępnych podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych oraz materiały uzupełniające do nauki języka włoskiego, np.:

AA.VV, L’italiano? Sì, grazie, Eli

Galasso S., Trama G., Italiano in cinque minuti - Alma Edizioni

Marin T., Il Nuovo Progetto italiano 1, 2, Edilingua

Martina G., Pagliarulo A., In Italia, Chancerel

Mezzardi Marco, Rete! 1,2, Guerra Edizioni

Nocchi Susanna, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni

Trifone Maurizio, Affresco italiano 1,2, Le Monnier


VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU


Konkurs obejmuje trzy etapy:

etap I (poziom A1+ - A2 wg ESOKJ)

etap II (poziom A2+ - B1+)

etap III (poziom B1+)
Etap I składa się wyłącznie z części pisemnej, obejmującej:

– rozumienie tekstu pisanego,

test gramatyczno – leksykalny,

krótką pisemną wypowiedź na zadany temat.
Etap II składa się również wyłącznie z części pisemnej, obejmującej:

– rozumienie tekstu nagranego/czytanego,

– test gramatyczno – leksykalny.
Etap III składa się wyłącznie z części ustnej –tj. rozmowy z członkami Komisji Konkursowej na wylosowany temat. Możliwe zakresy tematyczne to:

 • rodzina

 • człowiek

 • szkoła

 • praca

 • wakacje/podróże

 • zdrowie

 • czas wolny

 • sport

 • życie codzienne

 • moda

 • jedzenie

 • życie w mieście/ życie na wsi

 • zwyczaje świąteczne
Kryteria ogólne oceniania wypowiedzi ustnej w III etapie Konkursu:
1

zrozumienie polecenia i tematu

2 p.

2

umiejętność przedstawienia tematu

4 p.

3

poprawność reagowania w sytuacjach komunikacyjnych

3 p.

4

poprawność fonologiczna

3 p.

5

poprawność morfosyntaktyczna

3 p.

6

różnorodność leksyki

3 p.

7

oryginalność wypowiedzi

2 p.
RAZEM 

20p.
Czas trwania poszczególnych etapów:

czas trwania etapu I i II nie przekroczy 90 minut,

czas trwania etapu III – przygotowanie do wypowiedzi na wylosowany temat do 5

minut, wypowiedź do 10 minut.
Uwaga!

Polecenia w testach etapu I, II są podane wyłącznie w języku polskim. Polecenie w części ustnej podane jest wyłącznie w języku włoskim.Etap I Konkursu

Za przeprowadzenie tego etapu i sprawdzenie testów odpowiedzialni są nauczyciele powołani do Szkolnej Komisji Konkursowej przez dyrektora szkoły. Ta część eliminacji przeprowadzana jest na terenie placówki, której uczniowie biorą udział w Konkursie. Sprawdzone prace zostają przekazane organizatorom Konkursu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przeprowadzenia I etapu Konkursu. Po zebraniu wyników wszystkich testów, organizatorzy tworzą listę osób, które przechodzą do II etapu. Może być to maksymalnie 50% uczestników z najlepszymi wynikami z testu etapu I, jednak nie więcej niż 100 osób.

Niedotrzymanie wyznaczonych w regulaminie terminów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
Uwaga!

Komisja Konkursowa nie będzie brała pod uwagę testów, które z różnych powodów nie zostały sprawdzone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z (załączonymi do zestawów testowych) wytycznymi dla nauczycieli, odpowiedzialnych za przeprowadzenie I etapu Konkursu w poszczególnych szkołach.
Etap II Konkursu

Za przeprowadzenie oraz sprawdzenie testów odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa złożona z pracowników Zakładu Italianistyki UŁ. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków Komisji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości praca jest sprawdzana przez trzecią osobę, wchodzącą w skład jury Konkursu i jej decyzja jest ostateczna.
Osoby, które nie są członkami Komisji, nie mają możliwości wglądu do testów etapu II.

Do etapu III przechodzi dziesięciu uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik w drugim etapie Konkursu.. Pod uwagę bierze się WYŁĄCZNIE punktację z II etapu.
Etap III Konkursu

Za przeprowadzenie tego etapu oraz opracowanie wyników końcowych odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa złożona z pracowników Zakładu Italianistyki UŁ. Ostateczny wynik Konkursu jest sumą punktów uzyskanych w II i III etapie.VII. TERMINARZ KONKURSU

Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 23.12.2017r.

I etap 12.01.2018 godz. 12.00

II etap – 09.03.2018 godz. 12.00

III etap – 06.04.20178 godz. 12.00
VIII. ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO KONKURSU
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (załącznik 1) oraz oświadczenia uczniów (załącznik 2) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz pocztą tradycyjną do Sekretariatu Katedry Filologii Romańskiej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź (pokój nr 4.46). Prosimy o zamieszczenie na kopercie ze zgłoszeniem dopisku: ŁÓDZKI KONKURS JĘZYKA WŁOSKIEGO.
IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU


Etap I – na terenie danej szkoły

Etap II – UŁ, filologia włoska, ul. Pomorska 171/173 (godz. 12.00 - 13.30).

Etap III – UŁ, filologia włoska, ul. Pomorska 171/173 (od godz. 12.00).
X. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW


Wyniki poszczególnych etapów Konkursu będą udostępnione uczestnikom bezpośrednio
przez organizatora Konkursu w ciągu 12 dni roboczych, licząc od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów
.
XI. NAGRODY
Laureat oraz finaliści konkursu zostaną uhonorowani nagrodami (np.: słownikami, książkami itp.). Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu III etapu Konkursu (około 1 godz. po jego zakończeniu).
XII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Uczniowie biorący udział w II i III etapie Konkursu zobowiązani są do przybycia we wskazane miejsce w towarzystwie nauczyciela bądź opiekuna oraz do okazania ważnej legitymacji szkolnej, potwierdzającej ich tożsamość. Niestawienie się w określonym terminie o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

 2. Zastrzega się możliwość zmian w organizacji poszczególnych etapów Konkursu
  w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez regulamin okoliczności.


 3. Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne i niepodważalne.

 4. Uczeń przystępujący do II i III etapu Konkursu ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Organizatorom wszelkich nieprawidłowości lub problemów, uniemożliwiających lub też utrudniających mu realizację konkursowych zadań. Skargi zgłoszone po zakończeniu danego etapu Konkursu nie będą przez Organizatorów uwzględniane.Komisja Konkursowa
ZAŁĄCZNIK NR 1
............................................ …….............................. pieczęć Szkoły miejscowość, dataKomisja XI Łódzkiego Konkursu

Języka Włoskiego

Zakład Italianistyki UŁ

ul. Pomorska 171/173,

90-236 Łódź
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE


Lp

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

Data urodzenia

Imiona rodziców

KLASA
NAZWA SZKOŁY: ......................................................................................................
ADRES SZKOŁY: ......................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: ................................................................
ADRES E-MAIL NAUCZYCIELA/OPIEKUNA: ................................................................

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY
…............................................. ..........................................

podpis nauczyciela podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
ZAŁĄCZNIK NR 2Oświadczenie
Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin XI Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego.Lp

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

PODPIS
Lp

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

PODPIS1 W rozumieniu niniejszego regulaminu laureatem jest osoba, która w poprzednich edycjach Konkursu zajęła 1, 2 lub 3 miejsce.