background-random-02
czwartek, 01 kwietnia 2021

Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki UŁ realizuje projekt o charakterze wdrożeniowym pt. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych (- j. włoski)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; we współpracy z Politechniką Łódzką (link) w ramach oferty złożonej w związku z Zaproszeniem Ministra Edukacji i Nauki, nr wniosku POWR.02.10.00-00-9014/20.
Więcej informacji: zob. link.
 
Głównym celem projektu jest opracowanie nowych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego w zakresie języka włoskiego w trakcie całego procesu kształcenia oraz udostępnienie ich na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE www.epodreczniki.pl).