background-random-02
AKTUALNOŚCI
Serdecznie zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSLATORYKA I TRANSLACJE. JĘZYK; PRZEKŁAD; TOŻSAMOŚĆ, organizowanej przez 
środa, 19 września 2018

Czasopismo "ItaliAMO alla romana"

Studenckie Koło Naukowe ItaliAMO z Zakładu Italianistyki UŁ ma przyjemność przedstawić najnowszy numer dwujęzycznego 
Międzynarodowa konferencja naukowa "Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee"
poniedziałek, 18 czerwca 2018

WALNE ZGROMADZENIE SKN ITALIAMO

 
 25 maja miało miejsce walne zgromadzenie SKN ItaliAMO. W pierwszej części spotkania Justyna Groblińska i Katarzyna Kowalik z zarządu przedstawiły liczne inicjatywy i osiągnięcia grupy w roku akademickim 2017/2018 oraz podziękowały wszystkim zaangażowanym w nie osobom. Oto podsumowanie działalności koła w okresie od czerwca 2017 r.:


 1. Wydanie XIII numeru czasopisma “ItaliAMO”

 2. Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Translatoryka i Translacje IV”

 3. Zdobycie dofinansowania dziekańskiego na częściowe pokrycie kosztów wydania tomu “Translatoryka i Translacje”

 4. Spotkanie otwierające nowy rok akademicki, skierowane w szczególności do studentów I roku. Konkurs wiedzy na temat Włoch

 5. Bożonarodzeniowe spotkanie filmoznawcze. Gość specjalny: mgr Diana Dąbrowska

 6. Zorganizowanie uczelnianego konkursu na najlepsze recenzje dzieł włoskiej literatury współczesnej. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami Zysk, Czarne oraz WUŁ, a także z Biblioteką UŁ (kwerenda na temat włoskiego księgozbioru).

 7. Zdobycie dofinansowania rektorskiego na zakup nagród w konkursie i wydanie specjalnego numeru “ItaliAMO”

 8. 12 I: spotkanie podsumowujące konkurs, rozdanie nagród i wykład dr Elżbiety Tomasi-Kapral

 9. Spotkanie językowo-filmowe: “Harry Potter” po włosku

 10. Udział SKN ItaliAMO w dniu otwartym Wydziału Filologicznego

 11. Seria trzech konkursów we współpracy z pizzerią “Francesca” - prace na temat zabytków, malarzy i znanych Włochów oraz Polaków

 12. Warsztaty SKN ItaliAMO z okazji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi; goście specjalni - podopieczni Fundacji Robinson Cruzoe

 13. Współpraca z przedsiębiorcami - pośrednictwo w przekazywaniu ofert pracy z językiem włoskim poprzez fan page

 14. Promocja Zakładu Italianistyki: oficjalna strona italianistyki, fan page ItaliAMO i Instytutu Romanistyki, regularne przekazywanie informacji na stronę Wydziału Filologicznego (w tym wszystkich numerów czasopisma)

 15. Zorganizowanie konkursu we współpracy z kinem Charlie z okazji przeglądu kina włoskiego

 16. Dołączenie do grona fundatorów nagród Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego

 17. Udział członkiń zarządu w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; zwycięstwo w konkursie na najlepszy referat w sekcji nauk humanistycznych

 18. Zdobycie dofinansowania rektorskiego na wydanie czasopisma “ItaliAMO alla romana”

 19. Zdobycie dofinansowania dziekańskiego na zakup najnowszych pozycji dydaktycznych do wykorzystania na zajęcia z praktycznej nauki języka włoskiego i literatury za pośrednictwem księgarni “Italicus”

 20. Spotkanie dyskusyjne poświęcone powieści Alberta Moravii “Rzymianka”

 21. Spotkanie z włoskim pisarzem Nicolą Mastronardim

 22. Ogłoszenie naboru tekstów do nowego numeru czasopisma pt. “ItaliAMO alla romana”

 23. Wydanie XIV numeru czasopisma “ItaliAMO”.


W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowego zarządu koła na rok akademicki 2018/2019, w których na stanowisko przewodniczącej koła wybrana została Dominika Kobylska z I roku studiów magisterskich, na wiceprzewodniczącą Anna Marędziak z I roku studiów licencjackich, a na sekretarza Beata Jaworska, również z I roku studiów licencjackich. Członkinie nowego zarządu przedstawiły swoje propozycje związane z przyszłą działalnością koła. Wśród planów na kolejny rok akademicki znalazły się między innymi:


 1. Zorganizowanie wspólnego wyjścia na wystawę pt. „Leonardo da Vinci – Energia umysłu” w EC1.

 2. Udział w konkursie UŁDD na zorganizowanie warsztatów dla dzieci w roku akademickim 2018/2019.

 3. Wydanie XV numeru czasopisma ItaliAMO, które towarzyszyć będzie wrześniowej konferencji pt.  „Et in Arcadia Ego. Roma come luogo della memoria nelle culture europee”.

 4. Zorganizowanie kolejnej edycji konkursu na najlepsze recenzje współczesnych włoskich dzieł literackich.

 5. Promocja Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego wśród młodzieży licealnej – zorganizowanie wycieczki po Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz spotkanie z SKN ItaliAMO dla szkół średnich.

 6. Zorganizowanie spotkań literackich skoncentrowanych na włoskiej literaturze współczesnej oraz jej ekranizacjach.

 7. Promowanie SKN ItaliAMO w przestrzeni internetowej oraz poszerzenie promocji koła na terenie Wydziału Filologicznego m. in. za pomocą plakatów.